มังคุด เงาะ กล้วย คุณชลอ ฝักเพชร อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

 

เกษตรกร : คุณชลอ ฝักเพชร
พื้นที่ : อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
พืช : มังคุด เงาะ กล้วย