บิ๊กทวีส์ สูตรบำรุงต้นสะสมอาหาร

สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID

       เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืชที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่จำเป็น  (Amino acids) เป็นสารธรรมชาติที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   ซึ่งกรดอะมิโนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแก่พืช  เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะทำให้พืชไม่แข็งแรงสมบูรณ์   ออกดอกช้า  ออกผลน้อย  ผลผลิตที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ
ซึ่งจากการทดลองพบว่าพืชที่ฉีดพ่น “บิ๊กทวีส์”  มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20-50 เปอร์เซ็นต์  นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานการส่งออก    ฉะนั้น “บิ๊กทวีส์” จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ให้การดูแลพืชอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับ : เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้งพืชที่ปลูกเพื่อบริโภคและพืชที่ทำเกษตรเชิงการค้า

วิธีใช้

ไม้ผล

ส้ม มะนาว ส้มโอ เงาะ สละ ฝรั่ง  ลำไย ลองกอง ทุเรียน องุ่น มะม่วง ชมพู ลิ้นจี่ สับปะรด แตงโม เมล่อน กระท้อน มะยงชิด ฯลฯ

 

พืชผัก

พริก แตงกวา มะเขือ ฟักทอง หอมกระเทียม มะเขือเทศ คะน้า กะหล่ำ ผักกาดขาว กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วพู ฯลฯ

 

นาข้าว พืชไร่

ข้าว มันเทศ มันแกว แห้ว มันฝรั่ง ยาสูบ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระญี่ปุ่น ฯลฯ

 

 

ไม้ดอกไม้ประดับ

เบญจมาศ เยอบีร่า กุหลาบ กล้วยไม้ เฟิร์น ดาวเรือง มะลิ  พุด รัก ฯลฯ

 

 

อัตราการใช้  2040 ซีซี อัตราการใช้ 10-20 ซีซี อัตราการใช้  20-40 ซีซี อัตราการใช้ 10-20 ซีซี
–  พ่นทุก 15-30 วันช่วงเจริญเติบโต เร่งการเจริญเติบโต สะสมอาหาร  ช่วยให้ใบเขียวชอุ่ม

– พ่นช่วงหลังเก็บผลผลิต ทุก 15 วัน เพื่อฟื้นฟูต้น เร่งแตกยอด แตกใบอ่อน

 

 

 

 

 

– พ่นตั้งแต่ระยะมีใบ 4 -8 ใบ พ่นซ้ำทุก 7-10 วันตามต้องการ ช่วงเร่งเจริญเติบโตจนถึงช่วงเก็บผลผลิต

– พืชผักกินผล ลงหัวฉีดพ่นถึงช่วงติดผล /ช่วงลงหัว

 

 

 

 

 

– นาข้าว ฉีดพ่นต้นกล้า หรือช่วงแรก 25-30 วัน เร่งการเจริญเติบโต แตกกอ สร้างภูมิต้านทาน

– ข้าวโพด ฉีดพ่นทุก 20- 30 วัน ตั้งแต่เริ่มติดต้น จนถึงเริ่มออกไหม

– มันต่างๆ พ่นหลังงอก ประมาณ 14 วัน หลังย้ายกล้าพ่นซ้ำทุก 15- 30 วันตามต้องการ

-พ่นใบยาสูบทุก 15-20 วัน เพื่อให้ใบใหญ่ เขียว ได้น้ำหนัก

-แช่เมล็ด-ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดและราก

-พ่นทุก 7-10 วัน  กระตุ้นการเจริญเติบโต  กระตุ้นการแตกหน่อ แตกตา ต้านทานโรค ส่งเสริมความแข็งแรงของก้านดอก