บิ๊กทวีส์ กระตุ้นตาดอก

บิ๊กทวีส์ กระตุ้นตาดอก

บิ๊กทวีส์ กระตุ้นตาดอก

เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืช ที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะทำให้พืชไม่แข็งแรงสมบูรณ์   ออกดอกช้า  ออกผลน้อย  ผลผลิตที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ
ซึ่งจากการทดลองพบว่าพืชที่ฉีดพ่น “บิ๊กทวีส์”  มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20-50 เปอร์เซ็นต์  นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานการส่งออก ฉะนั้น “บิ๊กทวีส์” จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ให้การดูแลพืชอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID

วิธีใช้

ชนิดพืช/อัตราและวิธีการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ผล

ส้ม มะนาว ส้มโอ เงาะ สละ ฝรั่ง  ลำไย ลองกอง ทุเรียน องุ่น มะม่วง ชมพู ลิ้นจี่ สับปะรด แตงโม เมล่อน กระท้อน มะยงชิด ฯลฯ

พืชผัก

พริก แตงกวา มะเขือ ฟักทอง หอมกระเทียม มะเขือเทศ คะน้า กะหล่ำ ผักกาดขาว กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วพู ฯลฯ

นาข้าว พืชไร่

ข้าว มันเทศ มันแกว แห้ว มันฝรั่ง ยาสูบ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระญี่ปุ่น ฯลฯ

ไม้ดอกไม้ประดับ

เบญจมาศ เยอบีร่า กุหลาบ กล้วยไม้ เฟิร์น ดาวเรือง มะลิ  พุด รัก ฯลฯ

อัตราการใช้  2040 ซีซี อัตราการใช้ 10-20 ซีซี อัตราการใช้  20-40 ซีซี อัตราการใช้ 10-20 ซีซี
– พ่นช่วงก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน พ่น เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอก พ่นซ้ำทุก 15 วันจนออกดอก จนถึงระยะก่อนดอกบานเพื่อเพิ่มการผสมเกสร พ่นช่วงพืชเริ่มติดดอก ทุก 7-10 วันตามต้องการ เพื่อกระตุ้นการออกดอก เพิ่มปริมาณดอก – พ่นข้าวช่วงก่อนตั้งท้อง จนกระทั่งออกรวง -พ่นช่วงพืชออกดอกทุก 7-10 วันตามต้องการเพื่อบำรุงดอกให้สมบูรณ์ ดอกใหญ่ สีสวย ก้านดอกแข็ง  ดอกไม่บอบช้ำง่าย

ราคาผลิตภัณฑ์
ขนาด  500    ซีซี        – 300 บาท
ขนาด  5    ลิตร     – 2,660 บาท