บิ๊กทวีส์ สูตรบำรุงผลสร้างเนื้อจัมโบ้

สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID

       เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืชที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่จำเป็น  (Amino acids) เป็นสารธรรมชาติที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   ซึ่งกรดอะมิโนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแก่พืช  เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะทำให้พืชไม่แข็งแรงสมบูรณ์   ออกดอกช้า  ออกผลน้อย  ผลผลิตที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ
ซึ่งจากการทดลองพบว่าพืชที่ฉีดพ่น “บิ๊กทวีส์”  มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20-50 เปอร์เซ็นต์  นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานการส่งออก ฉะนั้น “บิ๊กทวีส์” จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ให้การดูแลพืชอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับ : เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้งพืชที่ปลูกเพื่อบริโภคและพืชที่ทำเกษตรเชิงการค้า

วิธีใช้

ชนิดพืช/อัตราและวิธีการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ผล

ส้ม มะนาว ส้มโอ เงาะ สละ ฝรั่ง  ลำไย ลองกอง ทุเรียน องุ่น มะม่วง ชมพู ลิ้นจี่ สับปะรด แตงโม เมล่อน กระท้อน มะยงชิด ฯลฯ

พืชผัก

พริก แตงกวา มะเขือ ฟักทอง หอมกระเทียม มะเขือเทศ คะน้า กะหล่ำ ผักกาดขาว กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วพู ฯลฯ

นาข้าว พืชไร่

ข้าว มันเทศ มันแกว แห้ว มันฝรั่ง ยาสูบ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระญี่ปุ่น ฯลฯ

ไม้ดอกไม้ประดับ

เบญจมาศ เยอบีร่า กุหลาบ กล้วยไม้ เฟิร์น ดาวเรือง มะลิ  พุด รัก ฯลฯ

อัตราการใช้  2040 ซีซี อัตราการใช้ 10-20 ซีซี อัตราการใช้  20-40 ซีซี อัตราการใช้ 10-20 ซีซี
– พ่นตั้งแต่เริ่มติดผลไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต พ่นทุก 7-15 วัน เพื่อเร่งขยายขนาด ป้องกันแตก ช่วยให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงง่าย สร้างเนื้อ สี และรสชาติ – พ่นช่วงพืชผักเริ่มติดฝัก ติดผล พ่นซ้ำทุก 7 วัน เพื่อให้ติดผลดก และติดต่อเนื่องให้ได้เก็บผลผลิตเรื่อย ๆ – พ่นช่วงข้าวเป็นเม็ดน้ำนมเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนัก ให้เมล็ดเต่งใส

– พ่นข้าวโพดช่วงออกฝักเพื่อขยายฝัก เมล็ดเต่ง สีสวย

– พ่นช่วงถั่ว มันต่าง ๆออกฝัก ลงหัวเพื่อขยายหัว เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มแป้ง