ปุ๋ยบำรุงต้น

ปุ๋ยบุญพืช สูตรบำรุงต้น สะสมอาหาร

ปุ๋ยบำรุงต้น สะสมอาหาร
คุณสมบัติ
เป็นปุ๋ยเม็ดที่ให้ธาตุอาหาร หลัก รองเสริมที่จำเป็นในช่วงของการเสริมสร้างการเจริญเติบโต และการฟื้นฟูสภาพต้นและใบ ผลิตมาจากแร่ธรรมชาติ เป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติละลายช้าที่ให้การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างต่อเนื่อง  ในปริมาณที่เหมาะสม เหมาะใช้กับช่วงพืชที่ต้องเสริมสร้างเจริญเติบโตและฟื้นฟูความสมบูรณ์หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ประโยชน์

  • ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกช่วยให้พืชที่ลงปลูกใหม่ติดต้นเร็วขึ้น แตกรากไวขึ้น 
  • เตรียมต้น สะสมอาหารให้ต้นพืชเพื่อให้พร้อมกับการให้ผลผลิตตามฤดูกาลหรือก่อนทำนอกฤดูกาล
  • ช่วยฟื้นฟูพืชที่มีสภาพโทรม ให้ผลผลิตน้อย ใบเฉาไม่สดชื่นให้กลับมามีชีวิตชีวา เขียวเข้ม ดำ มันเป็นเงา
  • ใช้แก้ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า โรคเหี่ยวเหลือง โรคยืนต้นตาย จากดินเป็นกรด แน่น แข็งเสีย กระตุ้นการแตกราก เพื่อให้พืชหาอาหารได้ดีขึ้น 
  • ช่วยลดการระบาดของหนอน แมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อรา จึงลดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารเคมีได้ถึง 80 %
  • ช่วยปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดด่าง ช่วยให้ดินร่วนฟู อุ้มน้ำ ช่วยให้ดินมีไส้เดือนและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

อัตราและวิธีใช้

พืช

อัตราการใช้

ไม้ผล เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่  ทุเรียน เงาะ มังคุด ชมพู่ องุ่น ลองกอง ฝรั่ง ฯลฯ

–          รองพื้นก่อนปลูกต้นละ 200-300กรัม

–          ใช้ช่วงส่งเสริมการเจริญเติบโต ใช้ต้นละ ½-1 ก.ก.เดือนละ 1 ครั้ง

–          ไม้ผลที่พร้อมให้ผลผลิต ใส่เดือนละ 1 ครั้งต้นละ 1-2 ก.ก  หรือใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 3:1 ส่วน ปรับอัตราผสมได้ตามต้องการ

–          หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืชเรียบร้อยใช้เพื่อฟื้นฟูต้นและใบ หว่านอัตรา 2-3 ก.ก./ต้น หรือผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 3:1 ส่วน ปรับได้ตามต้องการ

พืชผัก เช่น พริก แตงกวา มะเขือ ฟักทอง หอม กระเทียม คะน้ามะเขือเทศ กะหล่ำ ผักกาดขาว กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วพู ฯลฯ –          ใช้รองพื้นก่อนปลูกหว่านอัตราไร่ละ 30 ก.ก.

–          หลังติดต้น ให้ปุ๋ยทุก 7-10 วัน ต้นละ 30-35 กรัม หรือใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 2:1 ส่วน จนเก็บผลผลิต **พืชผักกินผล ลงหัวใช้จนถึงช่วงเริ่มลงหัวหรือช่วงก่อนออกดอก

นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าว มันเทศ มันแกว แห้ว มันฝรั่ง ยาสูบ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระญี่ปุ่น ฯลฯ –          ใช้หว่านรองพื้นเพื่อปรับสภาพดิน ไร่ละ 30-50 ก.ก.

–          ใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมี อัตรา 2:1 ส่วน ปรับได้ตามต้องการ

**ผสมแล้วควรหว่านเลย ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 1 ชั่วโมง

ไม้ดอกไม้ประดับ –          ใช้ปุ๋ยบุญพืช 100-200 กรัม ต่อต้น หรือใช้ร่วมปุ๋ยเคมีอัตราผสม 2: 1 ส่วน ปรับอัตราส่วนได้ตามความต้องการ

ราคา
450฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ