ปุ๋ยบุญพืช สูตรกระตุ้นตาดอก

คุณสมบัติ : ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง เสริม แบบเม็ดใช้หว่านทางดิน  ผลิตจากแร่ธรรมชาติที่ให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการนำไปใช้ส่งเสริมพืชด้านในเรื่องกระตุ้นการออกดอก สร้างตาดอก  พัฒนาตาดอก เพศดอกให้สมบูรณ์

ประโยชน์  : ช่วยกระตุ้นให้พืชออกดอกง่าย  บำรุงช่อดอก  ช่วยให้ช่อดอกสมบูรณ์ ช่อดอกใหญ่ ยาว  และป้องกันการหลุดร่วงของดอก  เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผลมากขึ้น

อัตราการใช้แนะนำเบื้องต้น

   • ไม้ผล  พืชสวน  ใช้หว่านเดี่ยวสลับกับกับปุ๋ยเคมีหรือผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 3 : 1 ส่วน  ใช้ต้นละ 1-2 กก. ช่วงก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน

   • พืชผัก ไม้ดอก ใช้หว่านเดี่ยวสลับปุ๋ยเคมีหรือผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา  2 :1 ส่วน  อัตรา 30-50 กก./ไร่

 

ราคา
450฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ