ปุ๋ยบุญพืช สูตรนาข้าว พืชไร่

คุณสมบัติ : ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง เสริม แบบเม็ดใช้หว่านทางดิน  ผลิตจากแร่ธรรมชาติที่ให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการนำไปใช้ส่งเสริมด้านสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง ต้านทานโรค  แก่ต้นข้าว และพืชไร่ทุกชนิด  ใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

ประโยชน์  :  ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าว ข้าวโพด  อ้อย พืชไร่  แตกกอใหญ่ ใบตั้ง เพื่อการสังเคราะห์แสงได้ดี มีลำต้นแข็งแรง จึงทำให้ข้าวไม่ล้มง่าย มีความทนต่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น จึงลดการเข้าทำลายของหนอนกอและเพลี้ยกระโดด  ส่งเสริมให้พืชสร้างระบบรากที่สมบูรณ์ หาอาหารได้ดี  จึงทำให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพ   ได้เมล็ดข้าวเต่ง น้ำหนักดี  อ้อยกอใหญ่ น้ำหนักดีอัตราการใช้แนะนำเบื้องต้น

•หว่านรองพื้นในนาข้าว พืชไร่  อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ใช้อัตรา  30-50 กก./ 1 ไร่ เพื่อปรับสภาพดิน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้ดิน
•หลังปลูก/หว่าน  ใช้ผสมร่วมปุ๋ยยูเรีย หรือเคมีสูตรที่ใช้ปกติ อัตรา 2:1 ส่วน  ใช้อัตรา 30-50 กก./ไร่ ตามระยะเวลาปกติ
**นาปรัง หรือการทำนอกฤดูกาล  แนะนำใช้อัตราการผสมร่วมเคมี 1 : 1  ส่วน

ราคา
450฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ