ดอกดาวเรือง พี่ฉลอง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ฉลอง  พืชที่ปลูก : ดอกดาวเรือง พื้นที่ : 174 ต.ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ.ตรัง

ปุ๋ยบุญพืช สูตรกระตุ้นตาดอก

คุณสมบัติ : ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง เสริม แบบเม็ดใช้หว่านทางดิน  ผลิตจากแร่ธรรมชาติที่ให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการนำไปใช้ส่งเสริมพืชด้านในเรื่องกระตุ้นการออกดอก สร้างตาดอก  พัฒนาตาดอก เพศดอกให้สมบูรณ์ ประโยชน์  : ช่วยกระตุ้นให้พืชออกดอกง่าย  บำรุงช่อดอก  ช่วยให้ช่อดอกสมบูรณ์ ช่อดอกใหญ่ ยาว  และป้องกันการหลุดร่วงของดอก  เพื่อเพิ่มเปอร… อ่านต่อ ปุ๋ยบุญพืช สูตรกระตุ้นตาดอก