ฝรั่ง

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับฝรั่ง

ฝรั่งมีหลายสายพันธุ์ และพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้าได้แก่ ฝรั่งเวียดนาม – ลูกใหญ่กว่าฝรั่งพื้นบ้าน ถึง 2 – 3 เท่า ถูกนำเข้าจากเวียดนามมาปลูกที่อำเภอสามพรานเมื่อ พ.ศ. 2521– 2523  ฝรั่งกิมจู – เป็นฝรั่งไร้เมล็ด สีนวลสวย รสหวานกลมกล่อม กรอบ  ฝรั่งกลมสาลี่- เป็นพันธ์แรกๆที่นิยมปลูกกันมาก ต่อมามีพันธ์แป้นสีทองเข้ามา จึงปลูกน้อยลงเรื่อย… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับฝรั่ง

สวนฝรั่งกิมจู คุณจรูญ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

เกษตรกร : คุณจรูญ
ผลิตภัณฑ์ : บุญพืช (แถบน้ำเงิน) สำหรับช่วงบำรุงต้น สะสมอาหาร , บุญพืช (แถบชมพู) สำหรับช่วงบำรุงผลสร้างเนื้อ , บุญพืช (แถบฟ้า) สำหรับช่วงเตรียมดอก
พืชที่ปลูก : ฝรั่งกิมจู
พื้นที่ : อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม