พืชผักสวนครัว พี่สมชาย อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สมชาย  พืชที่ปลูก : พืชผักสวนครัว  พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

พืชผัก ยาง ผลไม้ พี่ไข่ อ.เทพา จ.สงขลา

เกษตรกร : พี่ไข่  พืชที่ปลูก : พืชผัก ยาง ผลไม้  พื้นที่ : อ.เทพา จ.สงขลา

พืชผัก ยาง พี่ประสิทธิ์ อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ประสิทธิ์ พืชที่ปลูก : พืชผัก ยาง พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

นาข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก ลุงสมาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เกษตรกร : ลุงสมาน พืชที่ปลูก : นาข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก พื้นที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การใช้ปุ๋ยบุญพืชในพืชผัก

ก่อนปลูก รองพื้นด้วยปุ๋ยบุญพืชสูตรบำรุงต้นสะสมอาหารหรือสูตรพลังบุญพืชปริมาณ 30-50กก.ต่อ 1 ไร่ จากนั้นไถพรวนกลบและขึ้นแปลงประมาณ 2-3 วันจึงเริ่มหว่านเมล็ด    หลังปลูก 7-14 วัน หลังย้ายกล้าลงปลูก หรือหลังงอก 14 วัน ใช้ปุ๋ยพลังบุญพืชหรือปุ๋ยบุญพืชสูตรบำรุงต้นสะสมอาหารผสมร่วมปุ๋ยเคมี เช่น 46-0-0 ในอัตราส่วน 2 :1 ไร่ละ 30 กก.ต่อ 1 ไร่  และให้ฉีดพ่น… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชในพืชผัก