ปุ๋ยบุญพืช สูตรเปิดหน้ายางพารา

ปุ๋ยยางพารา  : การใส่ปุ๋ยยางพารากรีดที่เหมาะสม จะใส่กันปีละ 2 ครั้ง คือต้นฝนและช่วงปลายฝน คือช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม คุณสมบัติ : ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง – อาหารเสริม สูตรเปิดหน้ายางพารา  ให้ธาตุอาหารหลัก รอง เสริมที่เหมาะสำหรับยางพารา ตั้งแต่เตรียมเปิดกรีดปีที่ 6 เป็นต้นไป หรือต้นยางที่มีขนาดเส้นรอบวง 50 ซ.ม.  ผล… อ่านต่อ ปุ๋ยบุญพืช สูตรเปิดหน้ายางพารา