สวนส้ม สมศักดิ์ อ.วังชิ้น จ.แพร่

เกษตรกร : สมศักดิ์ พืชที่ปลูก : ส้ม พื้นที่ : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

สวนส้ม แม่หลวงละไม อ.วังชิ้น จ.แพร่

เกษตรกร : แม่หลวงละไม พืชที่ปลูก : ส้ม พื้นที่ : อ.วังชิ้น จ.แพร่

ส้มเขียวหวาน

สวนส้ม คุณสมบูรณ์ อ.วังชิ้น จ.แพร่

ส้มเขียวหวาน  “มันประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิตดี ใบมันเขียว ใบใหญ่ ผลโตดีครับ“ เสียงเกษตรกร : คุณสมบูรณ์ มาจันทร์ พืชที่ปลูก : ส้มเขียวหวาน พื้นที่ : สวนส้ม ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

ปุ๋ยใส่ส้ม

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับส้ม

ปุ๋ยใส่ส้ม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม          ส้มสามารถปลูกได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี เช่น ดินร่วน ดินร่วนปนทราย โดยมีการยกร่อง และควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ดินควรมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.7-6.9 และเนื่องจากส้มเขียวหวานเป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน จึงไม่ชอบอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป แต่ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจะมี… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับส้ม