บิ๊กทวีส์ กระตุ้นดอก

บิ๊กทวีส์ กระตุ้นดอก

          เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืช ที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะทำให้พืชไม่แข็งแรงสมบูรณ์   ออกดอกช้า  ออกผลน้อย  ผลผลิตที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ
    ซึ่งจากการทดลองพบว่าพืชที่ฉีดพ่น “บิ๊กทวีส์”  มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20-50 เปอร์เซ็นต์  นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานการส่งออก ฉะนั้น “บิ๊กทวีส์” จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ให้การดูแลพืชอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID
📚อัตราการใช้และวิธีใช้ 
🍓ไม้ผล
อัตราการใช้  20-40 ซีซี
พ่นช่วงก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน พ่น เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอก พ่นซ้ำทุก 15 วันจนออกดอก จนถึงระยะก่อนดอกบานเพื่อเพิ่มการผสมเกสร
🍅พืชผัก
อัตราการใช้ 10-20 ซีซี
– พ่นช่วงพืชเริ่มติดดอก ทุก 7-10 วันตามต้องการ เพื่อกระตุ้นการออกดอก เพิ่มปริมาณดอก
🌽นาข้าว พืชไร่
อัตราการใช้  20-40 ซีซี
– พ่นข้าวช่วงก่อนตั้งท้อง จนกระทั่งออกรวง

🌼ไม้ดอกไม้ประดับ
อัตราการใช้  20-40 ซีซี
– พ่นช่วงพืชออกดอกทุก 7-10 วันตามต้องการเพื่อบำรุงดอกให้สมบูรณ์ ดอกใหญ่ สีสวย ก้านดอกแข็ง  ดอกไม่บอบช้ำง่าย

 

📚ราคาผลิตภัณฑ์
ขนาด  500    ซีซี   – 300 บาท
ขนาด  5    ลิตร     – 2,660 บาท