เกี่ยวกับเรา

           บริษัท บุญพืช (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติธาตุอาหารรวม  ใช้สำหรับบำรุงพืชและดิน ตรา"บุญพืช" และผลิตภัณฑ์บำรุงพืชทางใบ "บิ๊กทวีส์" ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์  2544 ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2553  ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงพืชทางใบ "ต้าร์ต้าร์"  รวมระยะ  เวลา 22 ปีที่ผ่านมา เราดีใจที่ได้อยู่เคียงข้างเกษตรกร ในการนำสินค้าของเราไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งดินที่ ดีและมีผลผลิตที่ดี ขายมีกำไร

บุญพืชได้นำวัตถุดิบหลักการผลิตมาจากแหล่งแร่ธาตุธรรมชาติแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ค้นพบว่ามีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมในปริมาณที่เหมาะสม โดยธาตุอาหารรองประกอบด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม,กำมะถัน และธาตุอาหารเสริมประกอบไปด้วย ทองแดง,เหล็ก,แมงกานีสสังกะสี,โบรอน    โมลิบดินัม,คลอรีน
     
นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และธาตุซิลิคอนที่มากด้วยคุณประโยชน์อีกด้วย ธาตุอาหารเหล่านี้หากเราไม่เติมลงดิน ก็จะค่อยๆหมดไป ในระยะยาวจะส่งผลให้พืชที่ปลูกขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้ และดินจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ สุดท้ายเราก็จะไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลย  ดังนั้นผลิตภัณฑ์ บุญพืช จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการเกษตร ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์และในแง่การใช้ปรับสภาพทางกายภาพของดิน

การทำงานของผลิตภัณฑ์บุญพืชมีความแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ เพราะการละลายตัวของบุญพืชที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้พืชสามารถนำแร่ธาตุต่างๆ อันเป็นประโยชน์ไปใช้ได้แทบทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นการกินอาหารของพืชที่ถูกวิธี  ช่วยส่งเสริมให้การใส่ปุ๋ยเคมีนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะพืชได้รับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน  อีกทั้งไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยแก้ปัญหาดินแน่น แข็ง เสียให้กลับมาร่วนซุย ช่วยให้ดินมีความพรุน อากาศถ่ายเทสะดวกและอุ้มน้ำได้ดีขึ้น จึงทำให้ระบบรากของพืชสามารถทำงานและดูดซึมสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากใส่อย่างต่อเนื่องนอกจากจะทำให้มีไส้เดือนดินที่เป็นประโยชน์แล้ว ขี้ไส้เดือนจัดเป็นปุ๋ยชั้นดี ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มทั้งผลผลิต และคุณภาพ ได้อย่างยั่งยืน...