เกี่ยวกับเรา


 

       บริษัท บุญพืช (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตรา “บุญพืช” และผลิตภัณฑ์บำรุงพืช “บิ๊กทวีส์” ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2553  ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงพืช “ต้าร์ต้าร์”  ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่บริษัทใส่ใจในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย การควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสินค้าเราได้รับการรับรองเลขทเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร  นโยบายหลักของบริษัทคือ จำหน่ายสินค้าที่ดีในราคาที่ไม่แพง
     ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตราบุญพืช จัดเป็นปุ๋ยเคมี ที่ผลิตมาจากแร่ธาตุธรรมชาติ ต่างจากปุ๋ยเคมีสูตร  เนื่องจากไม่ได้ผลิตจากเคมีที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์  กรมวิชาการเกษตรจึงให้จดทะเบียนให้อยู่ในหมวดหมู่ปุ๋ยเคมี  ธาตุอาหารรอง เสริม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

     ปุ๋ยบุญพืช เป็นปุ๋ยที่นำวัตถุดิบหลักการผลิตมาจากแหล่งแร่ธาตุธรรมชาติแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ค้นพบว่ามีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมครบถ้วน ในปริมาณที่เหมาะสม โดยธาตุอาหารรอง ประกอบไปด้วยแคลเซียม,แมกนีเซียม,กำมะถัน และธาตุอาหารเสริม ประกอบไปด้วยทองแดง,เหล็ก,แมงกานีส,สังกะสี,โบรอน,โมลิบดินัม,คลอรีน
นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และธาตุซิลิคอนที่มากด้วยคุณประโยชน์อีกด้วย ธาตุอาหารเหล่านี้หากเราไม่เติมลงดิน ก็จะค่อยๆหมดไป ในระยะยาวจะส่งผลให้พืชที่ปลูกขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้ และดินจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ สุดท้ายเราก็จะไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลย

ดังนั้นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตราบุญพืช นับได้ว่าเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการเกษตร ทั้งในแง่สร้างความแข็งแรงสมบูรณ์แก่พืช และในแง่การใช้ปรับสภาพทางกายภาพของดิน ประสิทธิภาพและการทำงานของปุ๋ยบุญพืชมีความแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ เพราะการละลายตัวของปุ๋ยบุญพืชที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้พืชสามารถนำแร่ธาตุต่างๆ อันเป็นประโยชน์ไปใช้ได้แทบทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นการกินอาหารของพืชที่ถูกวิธี ปุ๋ยส่วนใหญ่ปุ๋ยที่ใส่จะละลายได้เร็ว แต่พืชจะนำไปใช้งานได้เพียง ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือบางส่วนระเหยไปในอากาศ บางส่วนละลายไปกับน้ำ บางส่วนตกค้างอยู่ในดิน ทำให้สิ้นเปลืองปุ๋ยและเมื่อตกค้างอยู่ในดินนานๆ ดินจะเริ่มแข็ง สภาพความเป็นกรด-ด่างของดินก็จะเปลี่ยนไป

ปุ๋ยบุญพืช  จึงไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ปัญหาดินแน่น แข็ง เสียให้กลับมาร่วนชุย ช่วยให้ดินมีความพรุน อากาศถ่ายเทสะดวก และอุ้มน้ำได้ดีขึ้น จึงทำให้ระบบรากของพืชสามารถทำงานและดูดซึมสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากใส่อย่างต่อเนื่องนอกจากจะทำให้มีไส้เดือนดินที่เป็นประโยชน์แล้ว ขี้ไส้เดือนจัดเป็นปุ๋ยชั้นดี ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มทั้งผลผลิต และคุณภาพ ได้อย่างยั่งยืน