บิ๊กทวีส์ สูตรบำรุงผลสร้างเนื้อจัมโบ้

สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID        เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืชที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่จำเป็น  (Amino acids) เป็นสารธรรมชาติที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   ซึ่งกรดอะมิโนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแก่พืช  เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะท… อ่านต่อ บิ๊กทวีส์ สูตรบำรุงผลสร้างเนื้อจัมโบ้

บิ๊กทวีส์ สูตรกระตุ้นตาดอก

สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID        เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืชที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่จำเป็น  (Amino acids) เป็นสารธรรมชาติที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   ซึ่งกรดอะมิโนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแก่พืช  เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะท… อ่านต่อ บิ๊กทวีส์ สูตรกระตุ้นตาดอก

บิ๊กทวีส์ สูตรบำรุงต้นสะสมอาหาร

สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID        เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืชที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่จำเป็น  (Amino acids) เป็นสารธรรมชาติที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   ซึ่งกรดอะมิโนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแก่พืช  เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะท… อ่านต่อ บิ๊กทวีส์ สูตรบำรุงต้นสะสมอาหาร