บิ๊กทวีส์ บำรุงผลสร้างเนื้อ

บิ๊กทวีส์ บำรุงผลสร้างเนื้อ

บิ๊กทวีส์ บำรุงผลสร้างเนื้อ
          เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืช ที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช   เป็นสารที่พืชนำไปสังเคราะห์โปรตีนและนำไปใช้ในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทันที  ในสภาวะที่พืชขาดกรดอะมิโน จะทำให้พืชไม่แข็งแรงสมบูรณ์   ออกดอกช้า  ออกผลน้อย  ผลผลิตที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ
ซึ่งจากการทดลองพบว่าพืชที่ฉีดพ่น “บิ๊กทวีส์”  มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20-50 เปอร์เซ็นต์  นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานการส่งออก ฉะนั้น “บิ๊กทวีส์” จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ให้การดูแลพืชอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สารประกอบสำคัญ  :  13 – DOCOSENOIC ACID 18.7%  กรดไขมัน LINILEIC  ACID
📚อัตราการใช้และวิธีใช้ 
🍓ไม้ผล
อัตราการใช้  20-40 ซีซี
พ่นตั้งแต่เริ่มติดผลไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต พ่นทุก 7-15 วัน เพื่อเร่งขยายขนาด ป้องกันแตก ช่วยให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงง่าย สร้างเนื้อ สี และรสชาติ
🍅พืชผักกินผล
อัตราการใช้ 10-20 ซีซี
– พ่นช่วงพืชผักเริ่มติดฝัก ติดผล พ่นซ้ำทุก 7 วัน เพื่อให้ติดผลดก และติดต่อเนื่องให้ได้เก็บผลผลิตเรื่อย ๆ
🌽นาข้าว พืชไร่
อัตราการใช้  20-40 ซีซี
– พ่นช่วงข้าวเป็นเม็ดน้ำนมเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนัก ให้เมล็ดเต่งใส
– พ่นข้าวโพดช่วงออกฝักเพื่อขยายฝัก เมล็ดเต่ง สีสวย
– พ่นช่วงถั่ว มันต่าง ๆออกฝัก ลงหัวเพื่อขยายหัว เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มแป้ง
📚ราคาผลิตภัณฑ์
ขนาด  500    ซีซี   – 300 บาท
ขนาด  5    ลิตร     – 2,660 บาท