การใช้บุญพืชกับมันสำปะหลัง

บุญพืชในมันสำปะหลัง 📚ฤดูการปลูก : มันสำปะหลังสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก2 ช่วง คือ 📌ช่วงต้นฤดูฝน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม) การปลูกช่วงนี้มันจะได้รับน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ได้ผลผลิตสูง  แต่ว่าจะมีปัญหาคือวัชพืชขึ้นเร็วและโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดง่าย 📌ช่วงปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม) การปลูกมั… อ่านต่อ การใช้บุญพืชกับมันสำปะหลัง

ปุ๋ยใส่มะม่วง

การใช้บุญพืชกับมะม่วง

ปุ๋ยใส่มะม่วง  มะม่วงสามารถปลูกและผลิดอกออกผลได้ดีในพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น บางจังหวัดในที่มีปริมาณฝนตกมาก และการกระจายของฝนเกือบตลอดปี เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน และทนต่ออากาศที่ร้อนและแห้งแล้งได้ ไม่ชอบอากาศที่เย็นจัด  ดินที่เหมาะสมปลูกคือ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ระบายน้ำได้ดี มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ … อ่านต่อ การใช้บุญพืชกับมะม่วง

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง

การใช้บุญพืชกับมันฝรั่ง

บุญพืชสำหรับมันฝรั่ง การปลูกมันฝรั่งควรมีการเตรียมดินให้ดีก่อน โดยควรมีการเตรียมดินโดยไถดินให้ลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร ตากดินไว้ก่อนปลูกประมาณ 10-15 วัน หากดินแน่นแข็ง หรือดินเป็นกรดจัด แนะนำใช้พลังบุญพืชหว่านรองพื้นอัตรา 50 กก./ไร่ จึงไถพรวนแล้วยกร่องปลูก ฤดูปลูก ฤดูปลูกปกติ เริ่มปลูกปลายพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม นอกฤดู… อ่านต่อ การใช้บุญพืชกับมันฝรั่ง

ปุ๋ยใส่กระเทียม

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับกระเทียม

ปุ๋ยใส่กระเทียม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม           กระเทียมเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 12-22 องศาเซลเซียส ช่วงแสงแดดยาว  ควรเป็นดินที่ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ถ้าดินเป็นกรดควรปรับปรุงดินก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน เพื่อปรับดินให้เป็นกรดอ่อน ๆ (pH 5.5-6.8) การเตรียมดินดีจะช่วยให้กระเทียมลงหัวดี และควรเตรียมแปลงปลูกขนาดกว้าง 1-2.5… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับกระเทียม

ปุ๋ยใส่ส้ม

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับส้ม

ปุ๋ยใส่ส้ม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม          ส้มสามารถปลูกได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี เช่น ดินร่วน ดินร่วนปนทราย โดยมีการยกร่อง และควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ดินควรมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.7-6.9 และเนื่องจากส้มเขียวหวานเป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน จึงไม่ชอบอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป แต่ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจะมี… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับส้ม

ฝรั่ง

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับฝรั่ง

ฝรั่งมีหลายสายพันธุ์ และพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้าได้แก่ ฝรั่งเวียดนาม – ลูกใหญ่กว่าฝรั่งพื้นบ้าน ถึง 2 – 3 เท่า ถูกนำเข้าจากเวียดนามมาปลูกที่อำเภอสามพรานเมื่อ พ.ศ. 2521– 2523  ฝรั่งกิมจู – เป็นฝรั่งไร้เมล็ด สีนวลสวย รสหวานกลมกล่อม กรอบ  ฝรั่งกลมสาลี่- เป็นพันธ์แรกๆที่นิยมปลูกกันมาก ต่อมามีพันธ์แป้นสีทองเข้ามา จึงปลูกน้อยลงเรื่อย… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับฝรั่ง

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับทุเรียน

การใช้ปุ๋ยบุญพืชและต้าร์ต้าร์ในทุเรียน 🌳ช่วงฟื้นฟู+บำรุงหลังเก็บผลผลิต ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม เป็นช่วงหลังเก็บผลผลิตต้องรีบตัดแต่งกิ่งทันทีภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ เช่นกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่แห้ง กิ่งแขนงด้านในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงแดด กิ่งน้ำค้าง กิ่งขนาดเล็ก ออก ทำให้ทรงพุ่งโปร่ง และปลายกิ่งที่ประสานกันกับต้นข้างเคียงด้วย  ควรทา… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับทุเรียน

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมะพร้าว

การปลูกวางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่องที่เตรียมไว้ หันด้านที่ปาดขึ้นข้างบนเรียงไปตามทิศทางเดียวกัน ให้แต่ละผลติดกันหรือห่างกันไม่เกิน 5 ซม.กลบทรายหรือดินให้ส่วนของผลมะพร้าวโผล่พ้นผิวดินประมาณ 1/3 ของผล รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ คอยดูแลกำจัดวัชพืช โรคแมลงต่าง ๆ หลังจากเพาะแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์หน่อจะเริ่มงอก  มะพร้าวที่ไม่งอกภายใน 10 สัปดาห์ หรือ 70 วัน คว… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมะพร้าว

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับขิง

ขิงไม่ได้จัดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ขิงก็ยังเป็นพืชที่ส่งออกแล้วเกิดรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวขิงปลูกมากในแถบภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก แพร่ เชียงใหม่พะเยา น่าน ส่วนการแปรรูปขิงนั้นก็มีการจัดตั้งโรงงานขิงในจังหวัดเชียงราย ลำพูนนครปฐม จะอยู่ในรูปของขิงดองเพื่อการส่งออก ไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เก… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับขิง

การใช้บุญพืชกับฟักทอง

ฟักทอง (Pumpkin) ชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีและมีการระบายน้ำดี ชอบดินเป็นกรดเล็กน้อย ชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชื้นแฉะและน้ำไม่ขัง ฤดูปลูก ส่วนมากจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม หรือในปลายฤดูฝน และต้นฤดูหนาวคือช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมและปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธุ์ การปลูกฟักทอง การปลูกฟักทอง ควรใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงส… อ่านต่อ การใช้บุญพืชกับฟักทอง

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับไม้ดอก

เทคนิคการใส่ปุ๋ยไม้ดอก-ไม้ประดับ –        ใส่รองพื้นหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก ไม้ดอกที่มีอายุเกิน 1 ปี เช่น กุหลาบ เยอบีร่า และอื่นๆ แนะนำใช้ปุ๋ยบุญพืชสูตรบำรุงต้นสะสมอาหารรองพื้นก่อนปลูก เมื่อต้นพืชตั้งตัวได้รากหยั่งถึงก็จะดูดปุ๋ยทันที จะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เร็ว –        ใส่เป็นแถบหรือใส่ระหว่างร่องปลูก สำหรับไม้ดอกที่ปลูกเป็นแถว และ… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับไม้ดอก

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับหอมแดง

พันธุ์ของหอมแดงที่นิยมปลูกในบ้านเรา  คือ 1.  หอมแดงพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือ  ทางภาคเหนือเรียก  หอมบั่วเป็นหอมแดงที่มีเปลือกนอกสีเหลืองปนส้มขนาดหัวปานกลาง ลักษณะกลมรี ใน 1หัวแยกได้ 2-3 กลีบ กลิ่นไม่ฉุนจัด รสหวานระหว่างการเจริญเติบโตไม่มีดอกและเมล็ด เมื่อปลูก 1 หัว จะแตกกอให้หัวประมาณ  5-8 หัว อายุเมื่อหัวแก่เต็มที่ในฤดูหนาว 90วัน และฤดูฝน 45 วัน ผลผล… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับหอมแดง

ปุ๋ยใส่ปาล์มน้ำมัน

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยใส่ปาล์มน้ำมัน รองก้นหลุมก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยสูตรพลังบุญพืช 0.5 กก./ต้น ปีที่ 1-3ควรใส่ปุ๋ยให้ได้ประมาณ4  ครั้ง/ปี  โดยแบ่งใส่ทุก 3 เดือนใช้พลังบุญพืชผสมร่วมปุ๋ยเคมีที่ใช้ปกติ (เช่น 21-0-0,15-15-15 ฯลฯ พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่)  อัตรา 3 : 1 ส่วนหว่านรอบโคนต้นประมาณต้นละ 1-3 กก. โดยเริ่มให้ทีละน้อยและค่อยๆเพิ่มปริมาณ ฉีดพ่นทางใบด้วยต้าร… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับปาล์มน้ำมัน

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับสตรอเบอร์รี่

สตรอเบอร์รี่ควรปลูกในดินร่วนปนทรายความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในระหว่าง 5-7 ซึ่งเป็นดินที่สภาพเป็นกรดเล็กน้อย  เป็นพืชที่ชอบอุณหภูมิหนาว-เย็นเมื่ออุณหภูมิต่ำจะช่วยให้พืชชนิดนี้ออกดอกออกผลได้ดีส่วนใหญ่สตรอเบอร์รี่จึงนิยมปลูกกันในภาคเหนืออย่างเช่น เชียงใหม่ เชียงรายพันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือพันธุ์พระราชทาน80 เวลาการปลูก ควรปลูกในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมโดย… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับสตรอเบอร์รี่

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับลองกอง

ลองกอง(longkong) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นลองกองเป็นพืชที่ชอบร่มเงาและไม่ชอบลมแรง อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25-30องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ75-85 % ดินควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.5และที่สำคัญควรปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง   สายพันธ… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับลองกอง

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมังคุด

มังคุดเป็นไม้ยืนต้นลำต้นสูง 7-25 เมตร ใบเดี่ยวรูปรี ดอกออกเป็นคู่ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่งผลแก่เต็มที่มีสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลืองติดอยู่จนเป็นผลผลมีเปลือกนอกค่อนข้างแข็ง เนื้อในมีสีขาวฉ่ำน้ำ อาจมีเมล็ดอยู่ในเนื้อผลได้ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของผลจำนวนกลีบของเนื้อจะเท่ากับจำนวนกลีบดอกที่อยู่ด้านล่างของเปลือกผลมังคุดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเหมือนสตรอ… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมังคุด

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับชมพู่

ชมพู่เป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่ที่ดีที่สุดต้องมีความเป็นกรดเล็กน้อย เป็นกลาง ประมาณ 6.5 – 7.0 มีฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียมค่อนข้างสูง ระบายน้ำได้ดี การเตรียมดิน ชมพู่ปลูกได้ทั้งสภาพไร่และสภาพสวนหรืออาจจะกล่าวได้ว่าปลูกแบบยกร่อง ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร ร่องกว้างประมาณ 2 เมตรซึ่งการปลูกวิธีนี้นิยมมากในแถบจังหวัดนครปฐม ราชบุรีสมุทรสงครามแล… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับชมพู่

ปุ๋ยใส่เงาะ

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับเงาะ

ปุ๋ยใส่เงาะ เงาะเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 25 – 30 องศา ความชื้นสัมพัทธ์สูงประมาณ 75 – 85 % ดินปลูกที่เหมาะสมควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH) ของดินประมาณ 5.5 – 6.5 และที่สำคัญควรเลือกแหล่งปลูกที่มีน้ำเพียงพอตลอดปี เงาะเป็นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารลึกประมาณ 60 – 90 เซนติเมตรจากผิวดินจึงต้องก… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับเงาะ

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมะนาว

มะนาวเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทรายจึงจะเจริญเติบโตได้ดี ชอบแสงแดดอย่างน้อย 6 ชม.ต่อวัน และไม่ชอบน้ำขังชื้นแฉะ มะนาวอายุ 8-12 เดือนขึ้นไปจึงเหมาะกับการติดดอกออกผล ช่วงบำรุงต้น รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยบุญพืช ต้นละ 1-2 กำมือ หลังปลูกควรใส่ปุ๋ยบุญพืชสูตรบำรุงต้น สะสมอาหาร ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ อัตรา2:1ส่วนใส่ต้นละ  100-200 กรัม/ต้น เดือนละครั… อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมะนาว

ยางพารา

การใส่ปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยใส่ยางพารา นิยมกันมี 2 ช่วง คือ ช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือน พ.ค.-มิ.ย.และปลายฤดูฝนอาจเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน แต่ ในปัจจุบันแล้วยางพารามีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามราคาตลาดโลกที่มีความต้องการยางพารามากยิ่งขึ้นเกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยได้มากกว่าปีละ 2 ครั้งดังที่ได้กล่าวมาสามารถใส่ได้ 3-4 ครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา/เปอร์เซ็นต์และเพิ่มปริมาณ น้ำหน… อ่านต่อ การใส่ปุ๋ยยางพารา