พบปะเกษตรกร ร้านสมบูรณ์อะโกร อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ขอบคุณเกษตรกรอ.ฮอดและใกล้เคียงที่แวะมาเจอกัน และซื้อสินค้าบุญพืชภายในงาน และขอขอบคุณร้านสมบูรณ์อะโกรที่ให้บุญพืชไปร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า 2568 นะคะ