เข้าพบหัวหน้าเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คุณชื่นฤดี วุฒิภัทรปิยชาติ ผู้บริหารจากบริษัทบุญพืช (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บุญพืชเชียงราย ได้มีโอกาสเข้าพบ คุณประเสริฐ คำปา หัวหน้าเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย โอกาสนี้ได้พูดคุย และขอความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ที่มีการทำเกษตรที่เน้นการผลิตเกษตรเพื่อการส่งออกที่มากขึ้น แต่อยู่บนพื้นฐานการลดใช้สารเคมีที่สูงเกินไป และการทำเกษตรสมัยใหม่ ปลูกพืชชนิดใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ดิน
ทางบริษัท บุญพืช (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้