บุญพืช สำหรับช่วงเตรียมดอกก

เตรียมออกดอก

บุญพืช สำหรับช่วงเตรียมดอก 

📚คุณสมบัติ
แร่ธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์  ให้ธาตุอาหารรองเสริมจากธรรมชาติ ส่งเสริมให้พืชออกดอกง่ายขึ้น  สร้างตาดอก  พัฒนาตาดอก เพศดอกให้สมบูรณ์ ส่งผลให้การติดผลดีขึ้น

📚ประโยชน์
ช่วยกระตุ้นให้พืชออกดอกง่าย  บำรุงช่อดอก  ช่วยให้ช่อดอกสมบูรณ์ ช่อดอกใหญ่ ยาว  และลดการหลุดร่วงของดอก  เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผลมากขึ้น

📚อัตราการใช้แนะนำเบื้องต้น
✔ไม้ผล  พืชสวน  ใช้หว่านเดี่ยวสลับกับกับปุ๋ยเคมีหรือผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 3 : 1 ส่วน  ใช้ต้นละ 1-2 กก. ช่วงก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน
✔พืชผัก ไม้ดอก ใช้หว่านเดี่ยวสลับปุ๋ยเคมีหรือผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา  2 :1 ส่วน  อัตรา 30-50 กก./ไร่

🏷ราคา
450฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

⏲ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ