มวนลำไย แมลงศัตรูสวนลำไย และแนวทางการป้องกันและกำจัด

มวนลำไย หรือ แมงแกง เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของลำไยและสิ้นจี่ โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทำให้ใบอ่อนและช่อดอกจะแห้งและร่วง แมลงชนิดนี้
พบตลอดทั้งปีในแหล่งปลูกลำไย-สิ้นจี่ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการระบาดเป็น
ประจำทุกปี ทำความเสียหายให้กับลำไย-สิ้นจี่ ในระยะที่ออกดอกและติตผล

การดูแลป้องกันกำจัด

1. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบช่อนของแมลง
2. ในระยะเริ่มติดช่อตอก และติดผลอ่อน หากพบแมลงเป็นจำนวนมาก (4 ตัว/ช่อ)
ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ผลอ่อนได้ ควรพ่นสารกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เช่น คาบาริล (85% WP) อัตรา 45-60 กรัมหรือ แลมป์ด้าไซฮาโลทริน  (2.5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
3. ฉีดพ่นต้าร์ต้าร์ สูตรไม้ผล อัตรา 400 cc /น้ำ 200 ลิตร  ฉีดพ่นทุก 15 วัน เพื่อช่วยลดอัตราการรบกวนของแมลงต่างๆ และเสริมสร้างให้ใบพืชหนา สามารถผสมร่วมกับสารกำจัดแมลงตามข้อ 2 ได้ โดยผสมเป็นลำดับสุดท้าย กวนสารให้เข้ากันก่อนฉีดพ่น  และงดฉีดพ่นเมื่ออากาศร้อนจัด