ลำไย พ่อหลวงโยธิน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เกษตรกร : พ่อหลวงโยธิน
ผลิตภัณฑ์ : บุญพืช
พืชที่ปลูก : ลำไย
พื้นที่ : อ.เวียงชัย จ.เชียงราย