ดอกดาวเรือง พี่ฉลอง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ฉลอง 
พืชที่ปลูก : ดอกดาวเรือง
พื้นที่ : 174 ต.ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ.ตรัง