พลังบุญพืช

พลังบุญพืช

พลังบุญพืช

📚คุณสมบัติ
แร่ธาตุธรรมชาติ ชนิดเม็ดสูตรอัพเกรด ให้ธาตุอาหารรองเสริมจากธรรมชาติ  *ใช้สำหรับ
เน้นเรื่องการบำรุงฟื้นฟูพืชให้สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะใช้กับพืชทุกชนิดที่ต้องการกระตุ้นโตไว พืชที่ต้นโทรมมีผลผลิตลดลง ทั้งผลไม้ พืชผัก ถั่วต่างๆ ข้าวพืชไร่ ยางพารา ปาล์ม 

📚ประโยชน์
ฟื้นฟูและเร่งโตไว กระตุ้นการแตกรากแตกหน่อ พืชฟื้นตัวไว ใบหนาเขียวมันจึงทนทานต่อโรคหนอนแมลงได้ดี ทำให้ดินร่วนอุ้มน้ำได้ดี สมบูรณ์ ปลูกพืชได้ยาวนาน และช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีและยากำจัดโรคและแมลง

📚อัตราการใช้แนะนำเบื้องต้น
แนะนำใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ เพื่อให้ปุ๋ยเคมีทำงานเต็มประสิทธิภาพ พืชนำไปใช้ได้เต็มที่ และยาวนานกว่าเดิม****เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว

  –  ใช้รองพื้นก่อนการเพาะปลูกเพื่อช่วยในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน
  –  พืชผัก พืชไร่- นาข้าวใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 2:1 ส่วน ใช้ไร่ละ 30-50 กก.
  –  พืชสวน ไม้ผล ปาล์ม ยางพารา ใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมี 3 : 1 ส่วน ต้นละ 1-3 กก. ตามขนาดของ       ต้น

แนะนำการใช้พลังบุญพืชกับปาล์มน้ำมัน

✔ควรตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มมันก่อนใส่ปุ๋ย
✔เลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ปรับค่า pH ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือประมาณ 5.5 เพื่อให้ปาล์มมันใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✔ควรใส่ปุ๋ยบ่อยครั้งละน้อยๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่ดินมีความชื้น และไม่ใช่ช่วงที่มีฝนตกหนัก

อายุ 1-3ปี
🥄ใส่ 1-2 กก./ต้น/ปี
อายุ 4 ปีขึ้นไป ให้ผลผลิตแล้ว คำนวณตามปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(ตัน/ไร่)
🥄1-3 ตัน/ไร่ ใช้ต้นละ 2-2.5 กก/ต้น/ปี
🥄3 ตันขึ้นไป ใช้ต้นละ 3-3.5 กก./ต้น/ปี

🏷ราคา
490฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

⏲ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ