ปุ๋ยพลังบุญพืช

คุณสมบัติ : ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง – อาหารเสริม ชนิดเม็ด  ให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน  ไม่มีสารพิษ  ผลิตจากแร่ธรรมชาติ 100 % ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ และความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด  และใช้เป็นตัวเสริมเพื่อเพิ่มพลังปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์  : ช่วยทำให้พืชเขียวทนเขียวนาน  ทำให้ใบของพืชมีลักษณะใบใหญ่  ใบหนา  มันเป็นเงา  ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี  และช่วยป้องกันการรบกวนของหนอน แมลง เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  เพิ่มรสชาติ เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง  ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  ดินร่วนซุย  อุ้มน้ำได้ดี  ช่วยลดต้นทุน

อัตราการใช้แนะนำเบื้องต้น

•ใช้อัตราการผสมร่วมปุ๋ยอื่น  3 : 1 ส่วน และสามารถหว่านเดี่ยว หรือใช้รองพื้นก่อนการเพาะปลูกเพื่อช่วยในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน พืชผัก พืชไร่- นาข้าวใช้ไร่ละ 30-50 กก.
•พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้นใช้ต้นละ 1-3 กก. ตามขนาด

1 คิดบน “ปุ๋ยพลังบุญพืช

  1. สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มการจัดการ การแก้ไขและลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นในหน้าควบคุม
    รูปประจำตัวผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

ความเห็นถูกปิด