บุญพืช สำหรับช่วงบำรุงต้น สะสมอาหาร

บำรุงต้น สะสมอาหาร

บุญพืช สำหรับช่วงบำรุงต้น สะสมอาหาร

📚คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์จากแหล่งแร่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้ธาตุอาหารที่สำคัญ ได้แก่ แมกนีเซียม แคลเซียม กำมะถัน เหล็ก ซิลิคอน ที่มีส่วนช่วยให้ดินร่วนซุย เสริมสร้างให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตได้เป็นปกติ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เหมะสำหรับใช้ในช่วงบำรุงฟื้นฟูสภาพต้นและใบ

📚ประโยชน์
– ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกช่วยให้พืชที่ลงปลูกใหม่ติดต้นเร็วขึ้น แตกรากไวขึ้น 
– เตรียมต้น สะสมอาหารให้ต้นพืชเพื่อให้พร้อมกับการให้ผลผลิตตามฤดูกาลหรือก่อนทำนอกฤดูกาล
– ช่วยฟื้นฟูพืชที่มีสภาพโทรม ให้ผลผลิตน้อย ใบเฉาไม่สดชื่นให้กลับมามีชีวิตชีวา เขียวเข้ม ดำ มันเป็นเงา
– ใช้แก้ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า โรคเหี่ยวเหลือง โรคยืนต้นตาย จากดินเป็นกรด แน่น แข็งเสีย กระตุ้นการแตกราก เพื่อให้พืชหาอาหารได้ดีขึ้น 
– ช่วยลดการระบาดของหนอน แมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อรา จึงลดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารเคมีได้ถึง 80 %
– ช่วยปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดด่าง ช่วยให้ดินร่วนฟู อุ้มน้ำ ช่วยให้ดินมีไส้เดือนและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

📚อัตราและวิธีใช้
ไม้ผล เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่  ทุเรียน เงาะ มังคุด ชมพู่ องุ่น ลองกอง ฝรั่ง ฯลฯ
– รองพื้นก่อนปลูกต้นละ 200-300กรัมใช้ช่วงส่งเสริมการเจริญเติบโต ใช้ต้นละ ½-1 ก.ก.เดือนละ 1 ครั้งไม้ผลที่พร้อมให้ผลผลิต ใส่เดือนละ 1 ครั้งต้นละ 1-2 ก.ก  หรือใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 3:1 ส่วน ปรับอัตราผสมได้ตามต้องการ
– หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืชเรียบร้อยใช้เพื่อฟื้นฟูต้นและใบ หว่านอัตรา 2-3 ก.ก./ต้น หรือผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 3:1 ส่วน ปรับได้ตามต้องการ

พืชผัก เช่น พริก แตงกวา มะเขือ ฟักทอง หอม กระเทียม คะน้ามะเขือเทศ กะหล่ำ ผักกาดขาว กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วพู ฯลฯ
– ใช้รองพื้นก่อนปลูกหว่านอัตราไร่ละ 30 ก.ก.หลังติดต้น ให้ปุ๋ยทุก 7-10 วัน ต้นละ 30-35 กรัม หรือใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมีอัตรา 2:1 ส่วน จนเก็บผลผลิต

นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าว มันเทศ มันแกว แห้ว มันฝรั่ง ยาสูบ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระญี่ปุ่น ฯลฯ
– ใช้หว่านรองพื้นเพื่อปรับสภาพดิน ไร่ละ 30-50 กก.ใช้ผสมร่วมปุ๋ยเคมี อัตรา 2:1 ส่วน ปรับได้ตามต้องการ **ผสมแล้วควรหว่านเลย ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 1 ชั่วโมง

ไม้ดอกไม้ประดับ
– ใช้บุญพืช 100-200 กรัม ต่อต้น หรือใช้ร่วมปุ๋ยเคมีอัตราผสม 2: 1 ส่วน ปรับอัตราส่วนได้ตามความต้องการ

🏷ราคา
450฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

⏲ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ