ส้มโอ พี่ประจวบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

เกษตรกร : พี่ประจวบ
ผลิตภัณฑ์ : บุญพืช (แถบน้ำเงิน) สำหรับช่วงบำรุงต้น สะสมอาหาร , บุญพืช (แถบชมพู) สำหรับช่วงบำรุงผลสร้างเนื้อ , บุญพืช (แถบฟ้า) สำหรับช่วงเตรียมดอก
พืชที่ปลูก : ส้มโอ
พื้นที่ : อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร