นาข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก ลุงสมาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เกษตรกร : ลุงสมาน

พืชที่ปลูก : นาข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก

พื้นที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่