เดอะคิง

เดอะคิง ผสมยูเรีย 5:1ส่วน

ปุ๋ยเดอะคิง
📚คุณสมบัติ :
 ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง – อาหารเสริม ชนิดเม็ดสูตรผสมปุ๋ย46-0-0 อัตรา 5 : 1 ส่วน  ให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการในช่วงเสริมสร้างการเจริญเติบโต  วัตถุดิบหลักผลิตจากแร่ธรรมชาติ 100 % นำมาผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี 46-0-0 เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการใช้ ไม่ยุ่งยาก เปิดถุงหว่านได้เลย ใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโต สร้างสำต้นและใบ

📚ประโยชน์  : ช่วยให้พืชแตกใบอ่อน แตกหน่อ แตกกอ กระตุ้นการเจริญเติบโต ให้ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อพร้อมต่อการให้ผลผลิต นอกจากนั้นยังสามารถฟื้นฟูสภาพต้นโทรม ช่วยแก้ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า โรคเหี่ยวเหลือง ยืนต้นตายและช่วยลดการระบาดของแมลง และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ช่วยลดค่าใช้จ่ายการฉีดพ่นสารเคมี

📚อัตราการใช้แนะนำเบื้องต้น
• หว่านรองพื้นก่อนปลูกอัตรา 30 กก./ 1 ไร่  หรือใช้รองก้นหลุม 2-3 กำมือ /ต้น
• ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางเล็ก ใช้ต้นละ ½-1 กิโลกรัม เดือนละ 1 ครั้ง
• พืชไร่ นาข้าว อ้อย มันสำปะหลังใช้ 50 กก./ไร่

📚ราคา
690฿
(ราคาแปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ สอบถามราคาที่แน่นอนได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 086-1849000 หรือไลน์ไอดี bp2544)

📚ขนาดบรรจุ
น้ำหนัก 50 กก./กระสอบ