มะม่วงนวลคำ

สวนมะม่วงนวลคำ แม่บัวตอง อ.แม่อาย เชียงใหม่

มะม่วงนวลคำ (จินหวง) “มะม่วงนวลคำ (จินหวง) ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 4 ปี ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ต้นงาม ใบงามไม่หงิกไม่งอ มะม่วงผลใหญ่ สีผิวสวย ได้นํ้าหนัก ช่วยลดต้นทุน เลยใช้มาทุกปี” เกษตรกร : แม่บัวตอง พื้นที่ : อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปลูก: มะม่วงนวลคำ (สายพันธุ์จินหวง หรือนวลคำ ส่งเสริมจากโครงการหลวงหมอกจ๋าม)