ยาง สุวพิชญ์ อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : คุณสุวพิชญ์ 

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง พี่บุญเลิศ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่บุญเลิศ 

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ยาง วิภาวี อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : วิภาวี

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง วิฑูรย์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เกษตรกร : วิฑูรย์ อ

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ยาง อุทัย อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : อุทัย

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง สมชาย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : สมชาย 

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ยาง พี่สยาม อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สยาม

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

ยาง น้องน้ำ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : น้องน้ำ

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ยาง อาจารย์อนันต์ อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : อาจารย์อนันต์ 

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง เสาวนีย์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : เสาวนีย์ 

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ยาง ลุงเล็ก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : ลุงเล็ก

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ยาง พี่เล็ก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่เล็ก

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ยาง พริก ลุงณรงค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เกษตรกร : ลุงณรงค์

พืชที่ปลูก : ยาง พริก

พื้นที่ : อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ยาง ปาล์ม พี่สมกิต พี่จิตรา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สมกิต พี่จิตรา

พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม 

พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม พริก พี่สมมาตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เกษตรกร : พี่สมมาตร

พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม พริก

พื้นที่ : อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ยาง ปาล์ม จรวย อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

เกษตรกร : จรวย 

พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม 

พื้นที่ : อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

ยาง พี่อนันต์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่อนันต์ 

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ยาง พี่สวัสดิ์ อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สวัสดิ์

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม พี่วิทย์ อ.สิเกา จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่วิทย์

พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม

พื้นที่ : อ.สิเกา จ.ตรัง

ยาง สุดใจ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เกษตรกร : สุดใจ

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.วังวิเศษ จ.ตรัง