เงาะ

เงาะ พี่แจ้ อ.เขาสมิง จ.ตราด

เงาะ… พี่แจ้ใช้ปุ๋ยบุญพืชแล้วชอบ ใบดำดี แมลงไม่กวนด้วย  และที่ชอบมากที่สุดคือ เงาะไม่แตกครับ  บำรุงลูกดี ลูกโต ราไม่ค่อยเข้าด้วย  ใส่บุญพืชแล้วดินดีด้วย

เกษตรกร : พี่แจ้
พืชที่ปลูก : เงาะ
พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด