เงาะ ทุเรียน ผญบ.ณรงค์ อ.เขาสมิง จ.ตราด

เกษตรกร : ผญบ.ณรงค์

พืชที่ปลูก : เงาะ ทุเรียน 

พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

ผลไม้ พี่หมู อ.เขาสมิง จ.ตราด

เกษตรกร : พี่หมู

พืชที่ปลูก : ผลไม้

พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

เงาะโรงเรียน

เงาะ ป้าสายทอง-ลุงหวัน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

“เงาะ ใช้ปุ๋ยบุญพืชยอมรับเลยเรื่องรสชาติ หวาน ผลก็สวยลูกก็เกลี้ยง และใช้ต้าร์ต้าร์ตลอดไม่เคยทิ้ง ตั้งแต่ดอกเลย  พวกเชื้อรา เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้งไม่ค่อยกวน  “

เกษตรกร : ป้าสายทอง-ลุงหวัน
พืชที่ปลูก : เงาะ
พื้นที่ : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

เงาะ มังคุด คุณกิ๊ก-ป้าไผ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ตอน 2

เกษตรกร : คุณกิ๊ก-ป้าไผ่

พืชที่ปลูก : เงาะ มังคุด 

พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

สวนเงาะ

สวนเงาะ มังคุด ป้าไผ่ จ.ตราด

สวนเงาะ สวนมังคุด
เกษตรกร : ป้าไผ่ คุณกิ๊ก  

พื้นที่ : จ.ตราด 

มังคุด เงาะ คุณกิ๊ก-ป้าไผ่ จ.ตราด

เกษตรกร : คุณกิ๊ก-ป้าไผ่

พืชที่ปลูก : มังคุด เงาะ

พื้นที่ : จ.ตราด

มังคุด เงาะ คุณกิ๊ก จ.ตราด

เกษตรกร : มังคุด เงาะ

พืชที่ปลูก : คุณกิ๊ก

พื้นที่ : จ.ตราด

เงาะ เจ๊สาว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เกษตรกร : เจ๊สาว

พืชที่ปลูก : เงาะ

พื้นที่ : อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เงาะ คุณสนั่น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เกษตรกร : พี่นัน(สนั่น)

พืชที่ปลูก : เงาะ

พื้นที่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เงาะ

เงาะ พี่แจ้ อ.เขาสมิง จ.ตราด

เงาะ… พี่แจ้ใช้ปุ๋ยบุญพืชแล้วชอบ ใบดำดี แมลงไม่กวนด้วย  และที่ชอบมากที่สุดคือ เงาะไม่แตกครับ  บำรุงลูกดี ลูกโต ราไม่ค่อยเข้าด้วย  ใส่บุญพืชแล้วดินดีด้วย

เกษตรกร : พี่แจ้
พืชที่ปลูก : เงาะ
พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

สวนเงาะ มังคุด พี่นุช อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เกษตรกร : คุณนงนุช เอี่ยมวิโรจน์ที่อยู่ : 26/5 ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี พืช : มังคุด เงาะ