มังคุด

มังคุด ทุเรียน พี่วินัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี

มังคุด และทุเรียน ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 2-3 ปี ใช้แล้วดินฟูดี เมื่อก่อนดินมันแข็ง มังคุดลูกโตดี ทุเรียนก็หนามเขียว ลูกพอง ลดต้นทุนเยอะ

เกษตรกร : พี่วินัย
พืชที่ปลูก : มังคุด ทุเรียน 
พื้นที่ : อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ผลไม้ พี่หมู อ.เขาสมิง จ.ตราด

เกษตรกร : พี่หมู

พืชที่ปลูก : ผลไม้

พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

เงาะ มังคุด คุณกิ๊ก-ป้าไผ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ตอน 2

เกษตรกร : คุณกิ๊ก-ป้าไผ่

พืชที่ปลูก : เงาะ มังคุด 

พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

มังคุด พี่แก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เกษตรกร : พี่แก้ว

พืชที่ปลูก : มังคุด 

พื้นที่ : อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สวนเงาะ

สวนเงาะ มังคุด ป้าไผ่ จ.ตราด

สวนเงาะ สวนมังคุด
เกษตรกร : ป้าไผ่ คุณกิ๊ก  

พื้นที่ : จ.ตราด 

มังคุด เงาะ คุณกิ๊ก-ป้าไผ่ จ.ตราด

เกษตรกร : คุณกิ๊ก-ป้าไผ่

พืชที่ปลูก : มังคุด เงาะ

พื้นที่ : จ.ตราด

มังคุด เงาะ คุณกิ๊ก จ.ตราด

เกษตรกร : มังคุด เงาะ

พืชที่ปลูก : คุณกิ๊ก

พื้นที่ : จ.ตราด

ทุเรียน มังคุด คุณมิ คุณกิ่ง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เกษตรกร : คุณมิ คุณกิ่ง

พืชที่ปลูก : ทุเรียน มังคุด

พื้นที่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

สวนเงาะ มังคุด พี่นุช อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เกษตรกร : คุณนงนุช เอี่ยมวิโรจน์ที่อยู่ : 26/5 ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี พืช : มังคุด เงาะ