มะนาว คุณรังสรรค์ ราชบุรี

เกษตรกร : คุณรังสรรค์ 

พืชที่ปลูก : มะนาว

พื้นที่ : ราชบุรี

มะขามเทศ คุณวรากร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เกษตรกร : คุณวรากร

พืชที่ปลูก : มะขามเทศ

พื้นที่ : อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

นาข้าว พ่อสุ่ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เกษตรกร : พ่อสุ่ม 

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ทุเรียน คุณกระท้อน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เกษตรกร : คุณกระท้อน

พืชที่ปลูก : ทุเรียน

พื้นที่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ชมพู่ ผู้ใหญ่ถาวร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เกษตรกร : ผู้ใหญ่ถาวร

พืชที่ปลูก : ชมพู่ 

พื้นที่ : อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ชมพู่ คุณแดนชัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เกษตรกร : คุณแดนชัย

พืชที่ปลูก : ชมพู่

พื้นที่ : อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ยาง คุณเกรียงไกร อ.ท่าวังผา จ.น่าน

เกษตรกร : ยาง

พืชที่ปลูก : คุณเกรียงไกร

พื้นที่ : อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ยางพารา อ้ายสมพร อ.จุน จ.พะเยา

เกษตรกร : อ้ายสมพร

พืชที่ปลูก : ยางพารา

พื้นที่ : อ.จุน จ.พะเยา

นาข้าว พี่จินดา อ.เมือง จ.ตราด

เกษตรกร : พี่จินดา

พืชที่ปลูก : นาข้าว 

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตราด

ยาง พี่บังอร อ.ภูซาง จ.พะเยา

เกษตรกร : พี่บังอร

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ภูซาง จ.พะเยา

ยาง ชวน ใจใหญ่ อ.ภูซาง จ.พะเยา

เกษตรกร : ชวน ใจใหญ่

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ภูซาง จ.พะเยา

นาข้าว มานพ อ.เมือง จ.เชียงราย

เกษตรกร : มานพ

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

ลำไย อ้ายหมาย อ.เทิง จ.เชียงราย

เกษตรกร : อ้ายหมาย

พืชที่ปลูก : ลำไย

พื้นที่ : อ.เทิง จ.เชียงราย

ฝรั่งกิมจู คุณสมศักดิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เกษตรกร : คุณสมศักดิ์

พืชที่ปลูก : ฝรั่งกิมจู

พื้นที่ : อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พืชผัก มะม่วง ลำไย พ่อวิชัย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

 

เกษตรกร : พ่อวิชัย 

พืชที่ปลูก : พืชผัก มะม่วง ลำไย

พื้นที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลำไย มะม่วง สวนพ่อวิชัย อ.สันทราย เชียงใหม่

สวนมะม่วง ส่งออก ใช้ปุ๋ยบุญพืชร่วมปุ๋ยเคมี อัตรา 5 : 1 ส่วน  ผลผลิตดี ลดต้นทุนลงเยอะมาก พอลดต้นทุนแม่ราคาผลผลิตไม่ดี ก็ไม่ขาดทุน

เกษตรกร : พ่อวิชัย
พืช : พืชผัก มะม่วง ลำไย
พื้นที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลูกสะไภ้คุณประสงค์ คนทำบัญชีสวนผลไม้ จ.จันทบุรี

เกษตรกร : ลูกสะไภ้คุณประสงค์

พืชที่ปลูก : ผลไม้

พื้นที่ : จ.จันทบุรี

ลองกอง มังคุด พี่อ้อย จ.จันทบุรี

เกษตรกร : พี่อ้อย 

พืชที่ปลูก : ลองกอง มังคุด

พื้นที่ : จ.จันทบุรี

มังคุด ทุเรียน พี่หนู อ.เมือง จ.จันทบุรี

เกษตรกร : พี่หนู

พืชที่ปลูก : มังคุด ทุเรียน

พื้นที่ : อ.เมือง จ.จันทบุรี

ยางพารา คุณจิ จ.จันทบุรี

เกษตรกร : คุณจิ

พืชที่ปลูก : ยางพารา

พื้นที่ : จ.จันทบุรี