มังคุด เงาะ คุณกิ๊ก-ป้าไผ่ จ.ตราด

เกษตรกร : คุณกิ๊ก-ป้าไผ่

พืชที่ปลูก : มังคุด เงาะ

พื้นที่ : จ.ตราด