สวนเงาะ

สวนเงาะ มังคุด ป้าไผ่ จ.ตราด

สวนเงาะ สวนมังคุด
เกษตรกร : ป้าไผ่ คุณกิ๊ก  

พื้นที่ : จ.ตราด