เงาะ มังคุด คุณกิ๊ก-ป้าไผ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ตอน 2

เกษตรกร : คุณกิ๊ก-ป้าไผ่

พืชที่ปลูก : เงาะ มังคุด 

พื้นที่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด