มังคุด เงาะ คุณกิ๊ก จ.ตราด

เกษตรกร : มังคุด เงาะ

พืชที่ปลูก : คุณกิ๊ก

พื้นที่ : จ.ตราด