เงาะโรงเรียน

เงาะ ป้าสายทอง-ลุงหวัน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

“เงาะ ใช้ปุ๋ยบุญพืชยอมรับเลยเรื่องรสชาติ หวาน ผลก็สวยลูกก็เกลี้ยง และใช้ต้าร์ต้าร์ตลอดไม่เคยทิ้ง ตั้งแต่ดอกเลย  พวกเชื้อรา เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้งไม่ค่อยกวน  “

เกษตรกร : ป้าสายทอง-ลุงหวัน
พืชที่ปลูก : เงาะ
พื้นที่ : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด