เงาะ คุณสนั่น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เกษตรกร : พี่นัน(สนั่น)

พืชที่ปลูก : เงาะ

พื้นที่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี