ยางพารา

ยางพารา พ่อชม พูนรัตน์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

“ยางพารา  :  ใส่ปุ๋ยบุญพืชแล้วกรีดยาง 3 วันเว้น 1 วัน เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยด”เปอร์เซ็นต์ไม่ลด อยู่ที่ 40 % แล้วข้นดี ออกเรื่อยๆ สม่ำเสมอ ใช้มา 4 ปี ดินดีมีไส้เดือนเยอะ เปลือกนิ่มดี เวลากรีด ใบเขียวดำ

เกษตรกร : พ่อชม พูนรัตน์
พืชที่ปลูก : ยางพารา
พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง