ยาง ผลไม้ พี่เกม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เกษตรกร : พี่เกม

พืชที่ปลูก : ยาง ผลไม้

พื้นที่ : อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช