ยาง พี่อำนวย อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่อำนวย

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง