ยางพารา

ยาง พี่อรุณ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

“ยางพารา ที่ใช้ปุ๋ยบุญพืช 12 ปี เปอร์เซ็นต์ยางดีขึ้น ดีกว่าตอนใช้เคมี ใบเขียวเข้ม เขียวนาน เปลือกนิ่ม กรีดง่าย ดินดีมีไส้เดือน อีกอย่างต้นทุนลดเยอะเลย”

เกษตรกร : พี่อรุณ
ผลิตภัณฑ์ : พลังบุญพืช , บุญพืช (แถบแดง) สำหรับยางพาราเปิดกรีด
พืชที่ปลูก : ยาง
พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง