ยาง พี่ดี อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ดี

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง