ยาง พี่ประกอบ อ.เทพา จ.สงขลา

เกษตรกร : พี่ประกอบ

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เทพา จ.สงขลา