ยาง พี่ซาปีอี อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ซาปีอี

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง