ยาง พี่ซอบรี (ร้านแก้วมาก) อ.เทพา จ.สงขลา

เกษตรกร : พี่ซอบรี

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เทพา จ.สงขลา