ยาง พี่สร้อยฟ้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

“ยางพาราใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 10 ปี เปอร์เซ็นต์น้ำยางดี ไม่ค่อยตก หน้ายางก็นิ่ม และอีกอย่างต้นยางที่หน้ายางตายนึ่งก็กลับมามีน้ำยางอีก เอาบุญพืชใส่ต้นละ 2-3 กก.แล้วพักต้นไว้ซัก 1 ปี ก็จะสร้างเนื้อเยื่อมาใหม่กรีดได้อีกครั้ง”

เกษตรกร : พี่สร้อยฟ้า
พืชที่ปลูก : ยางพารา
พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง